Foto: Bezav Mahmod / Försvarsmakten

Digitalt lanseringsmöte – Ingen förregistrering krävs!

Europeiska försvarsfonden (EDF)

Sändning genomförd, ta del av bilder och presentationer nedan
SE SAMMANFATTNING SE HELA STREAMEN

Det du behöver veta om den Europeiska försvarsfonden, EDF

Digitalt lanseringsmöte – Europeiska försvarsfonden (EDF)Försvarets materielverk (FMV), välkomnar dig att deltaga på vårt digitala lanseringsmöte. Mötet ger svenska myndigheters och EU-kommissionens syn på EDF. Vi diskuterar hur svensk försvarsförmåga, innovation och konkurrenskraft kan stärkas genom att delta i EU-projekt inom försvarsområdet.

 

Vad? Lanseringsmöte för EDF

När? 18 juni kl. 13.00-16.30

Var? Digital livesändning

Ingen förregistrering krävs!

Bilder från lanseringen

Presentationer

Vad är Europeiska försvarsfonden?
Ladda ner PDF
Vägen framåt, deltagande och finansiellt stöd genom EDF
Ladda ner PDF
European Defence Fund – Launch Event in Sweden
Ladda ner PDF
Foto: Antonia Sehlstedt / Försvarsmakten

En fullmatad eftermiddag

Nu finns möjligheter för svenska företag, lärosäten och institut att delta i och driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom försvarsområdet finansierade med EU-medel.

Bakgrunden är att den Europeiska försvarsfonden, EDF, för perioden 2021 – 2027, verkar för att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten hos projektutförare inom EU. EDF innebär bland annat möjligheter för svenska utförare att få externa finansiella medel för att genomföra europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt och därigenom dela på kostnader och inhämta kompetens. Det sker i samarbete med andra EU-länder och deras projektutförare.

Medverkande

Göran Mårtensson
Generaldirektör, FMV
BIO
Micael Johansson
Verkställande Direktör, VD, SAAB
BIO
Mikael Granholm
Generaldirektör, Försvarsmakten
BIO
Pia Sandvik
Verkställande direktör, RISE Research Institutes of Sweden
BIO
Jan-Olof Lind
Statssekreterare, Försvarsdepartementet
BIO
Anders Sjöborg
Chef Juridikstab, FMV
BIO
Ms Sylvia Kainz-Huber
Head of Unit, European Defence Fund, Research, Directorate General Defence Industry and Space (DG DEFIS), European Commission (EC)
BIO
Niklas Alm
Ställföreträdande generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
BIO
Jens Mattsson
Generaldirektör, Totalförsvarets forskningsinsitut (FOI)
BIO
Torbjörn Lönnqvist
Verkställande direktör, Carmenta
BIO
Daniel Johansson
Huvudman EDF-kontoret, FMV
BIO
Håkan Lombrink
Chef Internationella relationer, Juridikstab, FMV
Rickard Stridh
forskningschef, LEDS INRI, Försvarsmakten
BIO
Patrick Goede
Områdessamordnare FoU, Ledningsstab, FMV
BIO
Program
13.00 – Välkommen
 • Göran Mårtensson, generaldirektör, Försvarets materielverk (FMV)
 • Håkan Jonsson, moderator
13.10 – Vad är EDF?
 • Håkan Lombrink, chef Internationella relationer, Juridikstab, FMV
 • Daniel Johansson, huvudman EDF-kontoret, Internationella relationer, Juridikstab, FMV
13.20 – Session 1: Varför delta i EDF, svensk syn
 • Mikael Granholm, generaldirektör, Försvarsmakten
 • Jens Mattsson, generaldirektör, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
 • Anders Sjöborg, chef Juridikstab, FMV
 • Micael Johansson, verkställande direktör, SAAB
 • Torbjörn Lönnqvist, verkställande direktör, Carmenta
 • Niklas Alm, ställföreträdande generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
 • Pia Sandvik, verkställande direktör, RISE Research Institutes of Sweden
14.00 – Paus
14.10 – Fortsättning Session 1: Varför delta i EDF, svensk syn

Paneldiskussion

 • Mikael Granholm, Jens Mattsson,
  Anders Sjöborg, Micael Johansson,
  Torbjörn Lönnqvist, Niklas Alm,
  Pia Sandvik och Håkan Jonsson (moderator)
14:35 – Regeringens syn på EDF
 • Jan-Olof Lind, statssekreterare, Försvarsdepartementet
14.50 – Session 2: European Commission (EC) view on the European Defence Fund (EDF)
 • Ms Sylvia Kainz-Huber, Head of Unit, European Defence Fund, Research, Directorate General Defence Industry and Space (DG DEFIS), EC.
15.30 – Paus
15.40 – Session 3: Vägen framåt, deltagande och finansiellt stöd genom EDF
 • Håkan Lombrink, chef Internationella relationer, Juridikstab, FMV
  Daniel Johansson, huvudman EDF-kontoret, Internationella relationer, Juridikstab, FMV
  Rickard Stridh, forskningschef, LEDS INRI, Försvarsmakten

 

Tittarfrågor

 • Håkan Lombrink, Daniel Johansson, FMV
 • Patrick Goede, Områdessamordnare FoU, Ledningsstab, FMV
 • Rickard Stridh, forskningschef, LEDS INRI, Försvarsmakten
 • Håkan Jonsson
16.20 – Avslutning
 • Anders Sjöborg och Håkan Jonsson

Moderator: Håkan Jonsson

Håkan arbetar idag på Hallvarsson & Halvarsson och har haft en lång karriär inom staten som diplomat, toppbyråkrat och politiker.

Håkan var under många år diplomat, men har också varit biträdande generaldirektör för Kommerskollegium och statssekreterare för EU-frågor knuten till Statsrådsberedningen under EU-minister Cecilia Malmström (L). Han har en jur. kand. från Lunds universitet, kompletterad med EU-utbildning vid Collège d’Europe samt UD:s diplomatprogram.

Om European Defense Fund – EDF

EU-kommissionen presenterade 2018 ett förordningsförslag om att etablera en europeisk försvarsfond, European Defence Fund, EDF, för 2021 – 2027. Förordningen/regelverket för EDF trädde i kraft den 12 maj 2021. Syftet med EDF är att stödja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskapacitet hos europeisk försvarsteknologisk och industriell bas inom EU, som bidrar till unionens strategiska autonomi och handlingsfrihet. Ett regeringsbeslut från 2019 gav FMV i uppdrag att förbereda etableringen av ett nationellt koordineringskontor för EDF. EDF-kontoret är operativt sedan den 1 januari 2020 och stödjer svenska myndigheter och utförare enligt uppdraget i nämnt beslut.

Mer om EDF och EDF-kontoret finns att läsa på FMV.se

Om FMV

Vi upphandlar, utvecklar och levererar material och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Våra olika delar blir till helheter och vårt engagemang blir till leveranser. Det är så vi möter det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig.

Läs mer om FMV på FMV.se.

Kontaktperson

Om du har frågor om det digitala lanseringsmötet eller om EDF i allmänhet är det bara att höra av sig.

Daniel Johansson – Huvudman för EDF-kontoret

E-post (EDF-kontoret): edf@fmv.se 

E-post: daniel.johansson@fmv.se

Telefon: +46 70982 6119